Privātuma politika

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

UAB “Ovoko” (tālāk tekstā - Personas datu apstrādātājs) nosaka šo privātuma politiku (tālāk tekstā - Privātuma politika), lai regulētu personas datu apstrādi izmantojot Personas datu apstrādātāja mājas lapu. Privātuma politikas noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad Jūs pieslēdzaties vai izmantojat mūsu mājas lapas saturu un/vai pakalpojumu, neatkarīgi no tā, kādu ierīci izmantojat (datoru, mobīlo tālruni, planšetdatoru, televizoru u.t.t.).


Personas datu apstrādātāja rekvizīti:

UAB “Ovoko”

Uzņēmuma adreseŽirmūnų g. 70 - 701, LT-09124 Vilnius, Lithuania

Tālr. +370 673 34330

E-pasts: help@rrr.lt

PVN kods: LT100010771516

Ļoti svarīgi, lai Jūs rūpīgi izlasītu privātuma politiku, tā kā katru reizi, kad apmeklējat Personas datu apstrādātāja mājas lapu, Jūs piekrītat privātuma politikā norādītajiem noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītiet šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu mājas lapu, neizmantot mūsu mājas lapas saturu un/vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Personas datu apstrādātāja mājas lapas apmeklētēju dati tiks apkopoti saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem un kotrolējošo iestāžu norādījumiem. Mūsu mājas lapā tiek izmantoti visi tehniskie un administratīvie līdzekļi, lai aizsargātu datus no pazaudēšanas, neatļautas vai nelikumīgas izmantošanas un izmaiņām, par mājas lapas apmeklētājiem.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nevar izmantot mūsu mājas lapas pakalpojumus, kā arī iesniegt kādus personas datus mūsu mājas lapā. Ja Jūs esat jaunāks par 16 gadiem, pirms personīgās informācijas iesniegšanas Jums ir jāsaņem rakstiska vecāku vai aizbildņu atļauja. 

Privātuma politikā izmantotajiem terminiem ir tāda nozīme, kāda tiem norādīta Personas datu aizsardzības likumā Nr. 2016/679.


KĀDUS JŪSU DATUS MĒS APKOPOJAM?


dzīvesvieta (adrese)
vārds
uzvārds
tālruņa numurs
e-pasta adrese


Informācija, kā Jūs izmantojat mūsu mājas lapu

Ja Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu, mēs apkopojam informāciju, kas ļauj apskatīt mūsu pakalpojumu izmantošanu vai automātiski ģenerē apmeklējumu statistiku. Sīkāku informāciju atradīsiet sadaļā “Sīkdatnes”.

Informācija no trešo personu avotiem

Mēs varam saņemt informāciju par Jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (tiktāl, cik to atļauj piemērojamie tiesību akti) un saistīt to ar informāciju, ko Jūs norādat personīgi mūsu mājas lapā. Informāciju par Jums mēs varam saņemt arī no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad Jūs izveidojat savienojumu, piemēram, savienojot savu lietotāja kontu ar savu “Facebook” kontu.

Cita informācija, kuru mēs apkopojam

Ar Jūsu piekrišanu, mēs varam apkopot arī citu informāciju par Jums, Jūsu ierīci vai mūsu mājas lapas satura izmantošanu.
Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju (piemēram, informāciju, kas tiek pieprasīta veicot reģistrāciju mūsu internetveikalā), taču šajā gadījumā Jums var būt nepieejamas mūsu internetveikala funkcijas, tādas kā pirkuma pakalpojums.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Visu apkopoto informāciju mēs varam izmantot sekojošiem mērķiem:

Reģistrēt Jūs, lai Jūs ērti varētu izmantot mūsu mājas lapas pirkuma pakalpojumus.
Pirkumu groza apmaksai izmantojot Jūsu izvēlētās internetbankas pakalpojumus.
Tiešā mārketinga nolūkos*, piemēram, jaunumu vēstuļu izsūtnei, lai sniegtu individuāli Jums sagatavotus reklāmas sludinājumus un nosūtītu atgādinājumus par aktcijām, lai izvērtētu un analizētu savu ritgu, klientus, produktus un pakalpojumus (iekaitot Jūsu viedokļus par produktiem, pakalpojumiem un klientu aptauju veikšanai).
Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniedzamos pakalpojumus internetā, lai uzlabotu un attīstītu mājas lapas saturu, produktus un pakalpojumus.
Citos veidos, ar Jūsu piekrišanu.*

*Informējam, ka Jums ir tiesības attiekties vai jebkurā laikā atcelt piekrišanu apstrādāt Jūsu datus iepriekšminētajos mērķos, kas atzīmēti ar zvaigznīti.

KAM MĒS IZPAUŽAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs apņemamies nenodot Jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot sekojošos gadījumus:

ja Jūs sniedzat piekrišanu personas datu izpaušanai.
sniedzot pakalpojumus - mūsu partneriem, kas piegādē preces vai citus Jūsu pasūtītus pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs sniedzam Jūsu personisko informāciju tik, cik tas nepieciešams konkrētā pakalpojuma veikšanai.
Tiesībaizsardzības institūcijām Latvijas Republikas tiesību aktos noreiktajā kārtībā.

KO MĒS DARAM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU INFORMĀCIJU?

Personas dati tiek aizsargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. Mēs izmantojam visus fiziskos un tehniskos līdzekļus, lai aizsargātu visu informāciju, kuru apkopojam mūsu pakalpojumu mērķiem. Atgādinam, ka neskatoties uz to, ka mēs izmantojam pamatotus līdzekļus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, neviena mājas lapa, darbība tiešsaistē, datorsistēma vei bezvadu savienojums nav pilnīgi doršs.

JŪSU TIESĪBAS

Datu subjektam, kura personas datus apstrādā Personas datu apstrādātājs, ir sekojošās tiesības:


zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
iepazīties ar saviem datiem un to, kā dati tiek apstrādāti (tiesības iepazīties);
pieprasīt labot vai papildināt nepilnīgus personas datus, ņemot vērā kādi personas dati tiek apstrādāti (tiesības labot);
izdzēst savus datus vai pārtraukt datu apstrādes darbību (izņemot krātuves) (tiesības izdzēst un tiesības “būt aizmirstam”);
tiesības pieprasīt, lai Personas datu apstrādātājs ierobežo personas datu apstrādi kāda likumīga iemesla dēļ (tiesības ierobežot);
ir tiesības pārcelt datus (tiesības pārcelt);
nepiekrist personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu;
personas datu aizsardzības parkāpumu gadījumā vērsties pie Valsts datu aizsardzības inspekcijas.

Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, lūdzam rakstīt uz help@rrr.lt vai zvanīt pa tālruni: +370 673 34330 un iesniegt atteikumu par Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos un/vai automatizēttu personas datu apstrādi, ieskaitot profilēšanu**.

**Balstoties uz Jūsu sniegtajiem personas datiem tiešā mārketinga nolūkos, Jūsu personas dati var tikt profilēti, lai sasniegtu Jums pielāgotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs varat atcelt piekrišanu personas datu apastrādei izmantojot automatizētus līdzekļus, ieskaitot profilēšanu.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt Personas datu apstrādātājam pieprasījumu vai norādījumu, kas saistīts ar personas datu apstrādi, rakstiskā veidā: nosūtot vēstuli uz adresŽirmūnų g. 70 - 701, LT-09124 Vilnius, Lithuania, vai e-pastu uz help@rrr.lt

Saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, Personas datu apstrādātājs apņemas atbildēt viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas, sniedz atbildi vai atsaka pieprasījumam. Vajadzības gadījumā šo laika posmu var pagarināt uz diviem papildus mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu. Šajā gadījumā Personas datu apstrādātājam jāinformē Datu subjekts par termiņa pagarinājumu un kavēšanās iemeslu ne vēlāk, kā 1 mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.


Personas datu apstrādātājs var nesniegt Datu subjektam iespēju izmantot augstākminētās tiesības, izņemot punktu par datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos, ja tiek veikts pārkāpums, kuru jāizsakta likumā norādītajā kārtībā, jānovērš profesionālās ētikas pārkāpums, jāveic izmeklēšana, kā arī Datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsardzība.

TREŠO PERSONU MĀJAS LAPAS, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU MĀJAS LAPĀ

Personas datu apstrādātāja mājas lapā var tikt izvietoti trešo personu baneri, enkursaites uz trešās personas mājas lapu vai pakalpojumiem, kurus nekontrole Personas datu apstrādātājs. Personas datu apstrādātājs nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma nosacījumi, kas attiecas uz Jūsu izmantotajām un apskatītajām trešo personu mājas lapām un pakalpojumiem.

SĪKDATNES


Kā pārvaldīt un izdzēst sīkdatnes

Kad Jūs izmantojas pārlūku lai piekļutu mūsu saturam, Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu, atceltu vai brīdinātu Jūs par visām sīkdatnēm. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc, ja Jūs nezinat, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, lūdzam apskatīt izvēlni “Palīdzība”. Jūsu ierīvec ierīces operētājsistēmai var būt papildus sīkdatņu iestatīumi. Ja nevēlaties, lai sīkdatnes apkopotu informāciju, izmantojiet vienkāršo procedūru kas ļaus atteikties no sīkdatnēm, ko sniedz lielākā daļa pārlūkprogrammu. Lai uzzinātu vairāk informācijas par to, kā parvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet šo mājas lapu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka dažos gadījumos sīkdatņu izdzēšana var palēlināt Jūsu interneta ātrumu, ierobežot dažas mājas lapas funkvijas vai bloķēt piekļuvi mājas lapai.

Mūsu mājas lapā var būt enkursaites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju mājas lapās. Lūdzam nemt vērā, ka Personas datu apstrādātājs nav atbildīgs par šo mājas lapu saturu vai to izmantoto privātuma politiku. Ja Jūs nospiežat uz kādu enkursaiti, kas pieejama Personas datu apstrādātāja mājas lapā, un ieejat citā mājas lapā, Jums ir jāpiekrīt citas mājas lapas privātuma politikai.


SAZINIES AR MUMS


Tālr.: +370 673 34330

E-pasts: help@rrr.lt