Our customers say
Excellent
4.3 out of 5
Piegāde uz Lietuva
Piegāde uz:

Privātuma politika

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

UAB (slēgta akciju sabiedrība) “Ovoko” ar šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – Privātuma politika) vēlas informēt jūs par personas datu apstrādi un jūsu kā datu subjekta tiesībām. Privātuma politikā sniegtā informācija ir aktuāla, kad jūs apmeklējat interneta vietni rrr.lt (turpmāk tekstā – interneta vietne) un izmantojat tajā sniegtos pakalpojumus, neskatoties uz to, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšeti vai citu) izmantojat.

Interneta vietnē apstrādājamo datu pārzinis ir UAB “Ovoko”, mītnes adrese: Žirmūnų g. 70 - 701, LT-09124 Viļņa, tālr. +370 673 34330 , e-pasta adrese: help@rrr.lt , juridiskās personas kods: 304401253, PVN maksātāja kods: LT100010771516.

Pievēršam uzmanību, ka UAB “Ovoko” sniedz starpniecības pakalpojumus, pārdodot trešajām personām (pārdevējiem) piederošas preces. UAB “Ovoko” neatbild par personas datu apstrādes likumību un drošību, ja pārdevēji jūsu personas datus apstrādā viņu noteiktā kārtībā. Par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu jums ir tiesības vērsties pie personas, kuras preci iegādājaties.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs uzmanīgi izlasītu Privātuma politiku, jo tajā sniegta svarīga informācija par personas datu apstrādi un jūsu tiesībām.

Apstiprinām, ka interneta vietnes apmeklētāju dati tiks vākti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī kontrolējošo institūciju norādījumus. Tiek izmantoti datu apstrādes izraisītajam riskam atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai mūsu savāktie dati par vietnes apmeklētājiem tiktu pasargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un grozījumiem.

Interneta vietne un tajā sniegtie pakalpojumi paredzēti personām no 16 gadu vecuma. Personām, kas jaunākas par 16 gadu vecumu, pirms interneta vietnes un tajā sniegto pakalpojumu izmantošanas, ir jāsaņem vecāku vai citu likumīgo pārstāvju atļauja (piekrišana).

GALVENIE PRIVĀTUMA POLITIKĀ LIETOTIE JĒDZIENI

Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar fizisku personu (datu subjektu), kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot personas datus, tādus kā vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, interneta identifikators u.c.

Apstrāde – jebkāda ar personas datiem veikta darbība vai darbību komplekts (vākšana, ierakstīšana, izmantošana, iepazīšanās, atklāšana u.c.).

Citi Privātuma politikā lietotie jēdzieni saprotami tā, kā tie definēti 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – Regula (ES) 2016/679), Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos.

KĀDIEM MĒRĶIEM, KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀJAM UN KĀDOS PERSONAS DATU APSTRĀDES LIKUMĪBAS NOSACĪJUMOS BALSTĀMIES

Lai jūs varētu ērtāk izmantot mūsu pakalpojumus, reģistrācijas interneta vietnē un lietotāja konta administrēšanas nolūkā apstrādājam jūsu vārdu un uzvārdu, telefona numuru, e-pasta adresi, IP adresi un pieteikšanās datus. Personas dati tiek apstrādāti uz interneta vietnes lietošanas līguma noslēgšanas un izpildes pamata, balstoties Regulas (ES) 2016/679 6. panta pirmās daļas b punktā.

Lai varētu noslēgt preču pirkšanas pārdošanas līgumu un to izpildīt, informēt jūs par pasūtījuma izpildes gaitu, izrakstīt rēķinu, veikt grāmatvedības uzskaiti, mēs apstrādājam vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi, informāciju par pasūtītajām precēm, konta datus, izvēlēto preču piegādes veidu un citu informāciju par līguma izpildi, maksāšanas informāciju, citiem nepieciešamiem datiem. Personas dati tiek apstrādāti uz līguma noslēgšanas un izpildes pamata, kā arī pildot normatīvo aktu prasības, balstoties uz Regulas (ES) 2016/679 6. panta pirmās daļas b un c punkta.

Tiešā mārketinga mērķiem (sūtot jaunumu biļetenus un sniedzot reklāmu interneta vietnes apmeklētājiem, jautājot viedokli par precēm un pakalpojumiem) apstrādājam e-pasta adresi un / vai tālruņa numuru, informāciju par veiktajiem pasūtījumiem, IP adresi, interneta vietnes apmeklēšanas datus, citus nepieciešamos datus. Personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, vadoties pēc Regulas (ES) 2016/679 6. panta pirmās daļas a punkta, Uzņēmuma leģitīmo interešu dēļ, vadoties pēc Regulas (ES) 2016/679 6. panta pirmās daļas f punkta un Elektronisko sakaru likuma 69. panta otrās daļas. Piekrišana apstrādāt personas datus tiešā mārketinga mērķiem ir spēkā, ja to devusi persona, kas ir vismaz 16 gadus veca.

Lai varētu atbildēt uz pieprasījumu, kad sazināties ar mums, izmantojot interneta vietni, mēs apstrādājam vārdu, kontaktdatus, pieprasījuma, atbildes saturu, IP adresi un citu ar pieprasījumu saistīto informāciju. Personas dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, balstoties Regulas (ES) 2016/679 6. panta pirmās daļas a punktā.

Apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanai un nolūkā iegūt pierādījumus komunikācijas gadījumos, kam varētu būt juridiskas sekas, mēs ierakstām sarunas no mūsu interneta vietnēs norādītajiem tālruņa numuriem, kas paredzēti klientu apkalpošanai. Personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata un lai uzņēmuma likumīgajās interesēs objektīvi atrisinātu strīdus ar zvanījušajām personām, vadoties pēc Regulas (ES) 2016/679 6. panta pirmās daļas a un f. punkta un Elektronisko sakaru likuma 61. panta otrās daļas.

Uzņēmuma darbības publiskošanas un reklāmas mērķiem varam apstrādāt un savās interneta vietnēs, sociālo tīklu profilos publicēt attēlus, atsauksmes par uzņēmuma darbību, citus personas datus, kurus persona piekrīt sniegt norādītajiem mērķiem. Personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, vadoties pēc Regulas (ES) 2016/679 6. panta pirmās daļas a punkta.

Lai nodrošinātu, ka personas varētu izmantot interneta vietni un saņemt informācijas sabiedrības pakalpojumus, lai analizētu un uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumu izmantošanu, rādīt reklāmas paziņojumus, UAB “Ovoko” apstrādā interneta vietnes apmeklētāju personas datus, kurus iegūst ar sīkfailu palīdzību. Pilna informācija par sīkfailu izmantošanu sniegta nodaļā “Kādēļ un kādus sīkfailus izmantojam”. Ar sīkfailu palīdzību savāktos personas datus UAB “Ovoko” apstrādā, balstoties piekrišanā un Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likumā.

UAB “Ovoko” var apstrādāt personas datus arī citiem mērķiem, ja tas ir nepieciešams, lai likumīgi veiktu darbību, atbilstu grāmatvedības uzskaites, nodokļu un citu normatīvo aktu izvirzītajām prasībām, aizsargātos no pretenzijām, prasībām un aizsargātu leģitīmās UAB “Ovoko” intereses.

Kad personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, datu subjekts savu piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, vēršoties UAB “Ovoko”, izmantojot jebkurus Privātuma politikā norādītos kontaktus, bet, kad personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem – arī izvēloties attiecīgus iestatījumus lietotāja profilā vai nospiežot atteikšanās norādi e-pasta vēstulē. Informējam, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē piekrišanā balstītās datu apstrādes, kura veikta līdz piekrišanas atsaukšanai, likumību.

NO KURIENES IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam personas datus, kurus jūs iesniedzat, reģistrējoties interneta vietnē un izmantojot mūsu pakalpojumus, tāpat tos, kas tiek ģenerēti, kad izmantojat interneta vietni (pieteikšanās datums, laiks, apmeklētās interneta vietnes lapas u. tml.). Vācamie dati aptver informāciju par jums, jūsu ierīci vai jūsu izmantoto mūsu vietnes saturu. Personas datus varam iegūt no trešajām pusēm: maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem – par jūsu veikto maksājumu; sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem – kad pieslēdzaties, piemēram, caur savu “Facebook” profilu; citām personām, cik to atļauj spēkā esošie normatīvie akti.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums noteiktus personas datus, tomēr tādā gadījumā var tikt ierobežota noteiktu interneta vietnes funkciju darbība vai pakalpojumu sniegšana (piem., ja nesniegsiet kontaktinformāciju, nevarēsim atbildēt uz jūsu pieprasījumu; ja nesniegsiet pirkšanas pārdošanas līgumam nepieciešamos datus, nevarēsiet noslēgt līgumu un izpildīt jūsu pasūtījumu).

KAM SNIEDZAM JŪSU PERSONAS DATUS

Apņemamies nenodot jūsu personas datus nekādām nesaistītām trešajām pusēm, izņemot šos gadījumus:

- ja ir jūsu piekrišana personas datu atklāšanai;
- jūsu personas datus nododam mūsu partneriem, kas sniedz preču piegādes vai citus jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs sniegsim tikai tik daudz jūsu personas informācijas, cik būs nepieciešams konkrēta pakalpojumu sniegšanai.
- lai varētu pienācīgi izpildīt jūsu pasūtījumu, jūsu personas datus nododam pārdevējam, kura preci pērkat;
- nodokļu administrēšanas, tiesībsargājošām iestādēm, citām valsts iestādēm Lietuvas Republikas normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

Jūsu personas datus varam nodot vai radīt iespēju ar tiem iepazīties mūsu izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem (jaunumu biļetenu sūtīšanas, grāmatvedības uzskaites, informācijas sistēmu uzraudzības, interneta vietnes uzturēšanas, datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem u. tml.). Pakalpojumu sniedzēji personas datus apstrādā UAB “Ovoko” vārdā un pēc tās norādījumiem.

Jūsu personas dati var tikt nodoti uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas robežām. Uz trešajām valstīm personas datus nododam tādā apmērā, kādā tas nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, un, ja pastāv kaut viens no šiem nosacījumiem:

- Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par pienācīgu datu aizsardzības līmeni trešajā valstī;

- ar datu saņēmēju ir noslēgts līgums saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātiem standarta līgumu nosacījumiem, ar kuriem tiek nodrošināti pienācīgi aizsardzības pasākumi;

- kad personas datus iesniegt nepieciešams, lai tiktu izpildīts ar jums noslēgtais līgums (piem., prece tiktu piegādāta norādītajā adresē), vai pēc jūsu lūguma pirms līguma noslēgšanas pasākumu īstenošanai (t.i., piemērojot Regulas (ES) 2016/679 49. panta pirmās daļas b punktā nostiprināto nosacījumu).

CIK ILGI GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

Personas datus glabājam turpmāk norādīto laiku:

 • Lietotāja profila administrēšanas mērķiem – piecus (5) gadus pēc pēdējās pieteikšanās dienas profilā;
 • Preču pirkšanas pārdošanas līgumu noslēgšanas un izpildes, grāmatvedības uzskaites mērķiem – līguma spēkā esamības laikā un desmit (10) gadus pēc līguma beigām;
 • pieprasījumu administrēšanas un atbildēšanas uz tiem sniegšanas mērķiem – divus (2) gadus no pieprasījuma iesniegšanas dienas;
 • tiešā mārketinga mērķiem – piecus (5) gadus no piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet piekrišanu vai izteiksiet iebildumus par personas datu apstrādi;
 • apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un nolūkā iegūt pierādījumus komunikācijas gadījumos, kam varētu būt juridiskas sekas (tālruņa sarunu ierakstīšana) – vienu (1) mēnesi.
 • Uzņēmuma darbības publicitātes, reklāmas mērķiem – tik ilgi, kamēr ir nepieciešamība publiskot informāciju pārskatot, informācijas aktualitāti vismaz vienu reizi divos gados, vai, kamēr persona atceļ piekrišanu.

Ar sīkfailu palīdzību savāktie personas dati tiek apstrādāti sīkfaila spēkā esamības laikā.

Kad beidzas norādītie termiņi, dati tiek izdzēsti tā, lai tos nebūtu iespējams atjaunot, vai nodoti valsts arhīvam, ja tādu pienākumu UAB “Ovoko” nosaka normatīvie akti.

KĀ NODROŠINĀM PERSONAS DATU DROŠĪBU?

Apstrādājot personas datus, UAB “Ovoko” īsteno nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos personas datu drošības pasākumus, lai aizsargātu tos no nejaušas vai nelikumīgas izpaušanas vai citādas nelikumīgas apstrādes. Datu drošības pasākumi tiek izvēlēti, ievērojot datu apstrādes radīto risku.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS

Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības, kas tiek īstenotas Regulas (ES) 2016/679 noteiktajā apjomā:

 • tiesības zināt par savu personas datu apstrādi;
 • tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un saņemt to kopiju;
 • tiesības prasīt izlabot neprecīzus personas datus;
 • tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi;
 • tiesības prasīt dzēst personas datus;
 • tiesības atsaukt doto piekrišanu apstrādāt personas datus;
 • tiesības jebkurā laikā nepiekrist personas datu apstrādei. Kad personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, datu subjektam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, nenorādot nepiekrišanas motīvus. Kad personas datu apstrāde tiek pamatota ar Regulas (ES) 2016/679 6. pirmās daļas f punktu (leģitīmo interešu dēļ), ir jānorāda ar konkrēto gadījumu saistītie iemesli;
 • tiesības uz personas datu pārnesamību.

Savas tiesības datu subjekti var īstenot, vēršoties UAB “Ovoko”, adrese Žirmūnų g. 70 - 701, LT-09124 Viļņa, vai, rakstot uz e-pasta adresi help@rrr.lt . Kā to darīt, var uzzināt, iepazīstoties ar datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību, kura sniegta turpmāk tekstā.

Ja datu subjekts uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai (L.Sapiegos g. 17, Viļņa, LT-10312, www.vdai.lrv.lt) vai datu aizsardzības uzraudzības iestādei citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā atrodas datu subjekta pastāvīgā dzīves / darba vieta (uzraudzības iestāžu saraksts: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). Visos gadījumos pirms sūdzības iesniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu rast pienācīgu risinājumu.

Ja rodas jautājumi saistībā ar personas datu apstrādi vai ir piedāvājumi, lūdzam sazināties ar UAB “Ovoko”, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

KĀ VARAT VĒRSTIES PAR SAVU TIESĪBU ĪSTENOŠANU?

Lai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības, UAB “Ovoko” jāiesniedz lūgums un jāapstiprina identitāte. Pievēršam uzmanību, ka varat neiesniegt lūgumu, ja ir iespēja tiesības īstenot citādā veidā (piem., izlabojot personas datus interneta vietnes savā lietotāja profilā, nospiežot atteikšanās norādi tiešā mārketinga e-pasta vēstulē u. tml.). Lūgumā jānorāda informācija, kādu no iepriekš minētajām tiesībām un kādā apjomā vēlaties īstenot.

Personas identitāti datu subjekts var apstiprināt šādā veidā:

 • ja lūgums tiek iesniegts ar elektroniskajiem sakaru līdzekļiem, tas jāiesniedz no reģistrācijas laikā internetā lietotāja norādītās e-pasta adreses un tam jābūt parakstītam ar kvalificētu elektronisko parakstu;
 • ja lūgums tiek iesniegts, personīgi ierodoties UAB “Ovoko” mītnē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • ja lūgums tiek iesniegts pa pastu – kopā ar to jāiesniedz notariāli apliecināta personu apliecinoša dokumenta kopija vai šā dokumenta kopija, kas apliecināta citā normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

Prasība datu subjektam apstiprināt savu personas identitāti netiek piemērota, ja datu subjekts vēršas, lai uzzinātu informāciju par personas datu apstrādi saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantu.

Ja UAB “Ovoko” radīsies šaubas par datu subjekta identitāti vai datu subjekta identitāti pēc lūgumā sniegtās informācijas nevarēsim noteikt, UAB “Ovoko” var prasīt papildu informāciju, kas nepieciešama nepārprotamai datu subjekta identitātes apstiprināšanai. Vēršoties UAB “Ovoko”, var iesniegt brīvas formas lūgumu.

Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas UAB “Ovoko” sniegs informāciju par to, kādas darbības ir veikusi pēc lūguma saņemšanas. Ja lūgums būs sarežģīts vai to būs vairāki, šis termiņš vajadzības gadījumā var tikt pagarināts vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā šo lūgumu sarežģītību un skaitu. Jebkurā gadījumā viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas UAB “Ovoko” informēs par šādu pagarināšanu un norādīs tās iemeslus.

Ja UAB “Ovoko” nolems lūgumu neizpildīt, nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas, jūs par to informēs. Tādu lēmumu var pārsūdzēt Valsts datu aizsardzības inspekcijai un izmantot citus savu tiesību aizstāvēšanas līdzekļus.

TREŠO PUŠU VIETNES, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU VIETNĒ

Interneta vietnē var būt trešo pušu reklāmas paneļi, norādes uz viņu vietnēm un pakalpojumiem, kurus UAB “Ovoko” nekontrolē. UAB “Ovoko” neatbild par informācijas, kuru savākusi trešā puse, drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma noteikumi, kas tiek piemēroti trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

KĀDĒĻ UN KĀDUS SĪKFAILUS IZMANTOJAM

Sīkfaili (angl. cookies) ir teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja ierīces (piem., datora, mobilā tālruņa, planšetes) pārlūkprogrammā (piem., “Internet Explorer”, “Firefox” u.c.), kad apmeklējat interneta vietni, un ietver informāciju par interneta vietnes pārlūkošanu.

Pirmo reizi apmeklējot vietni, sīkfaili tiek pārcelti uz datori un vēlāk identificēti datora identifikācijai. Tā ir ierasta interneta pārlūkošanas prakse, kas atvieglo jau apmeklētas tīmekļa vietnes lietošanu un padara vienkāršāku piekļuvi publicētajai informācijai.

Tīmekļa vietnē sīkfaili tiek izmantoti, lai:

 • nodrošinātu vietnes darbības funkcionalitāti un efektivitāti;
 • nodrošinātu, ka vietni būtu ērti lietot;
 • palielinātu vietnes darbības ātrumu un drošību;
 • rādītu reklāmas paziņojumus.

Vietnē izmantojam tehniskos (obligātos) sīkfailus, kuri ir nepieciešami, lai varētu sniegt noteiktus vietnes pakalpojumus un varētu to apmeklēt un izmantot tās funkcijas. Vietnē izmantojam statistikas sīkfailus, ar kuru palīdzību iegūto informāciju lietojam, lai uzlabotu vietnes funkcionalitāti un uzlabotu vietnes lietošanu. Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti nolūkā rādīt reklāmas paziņojumus.

Obligātos sīkfailus izmantojam, vadoties pēc Elektronisko sakaru likuma, citus – tikai ar interneta vietnes apmeklētāja piekrišanu.

Ar sīkfailu palīdzību tiek apstrādāta IP adrese, vietnes apmeklēšanas informācija, piemēram, apmeklētās interneta vietnes vietas vai tīmekļa vietnē pavadītais laiks u.tml.

Atsevišķos gadījumos sīkfailus instalē un ar to palīdzību savāktos datus izmanto trešās puses. Informāciju par trešo pušu lietotajiem sīkfailiem var atrast šo trešo pušu interneta vietnēs publicētajās privātuma politikās. Vairāk informācijas par sīkfailiem, kuri tiek izmantoti tīmekļa vietnē, varat atrast turpmāk sniegtajā tabulā:


Interneta pārlūkprogrammas iestatījumus var mainīt tā, lai sīkfaili netiktu pieņemti, vai izdzēst ierakstītos sīkfailus, tomēr tādā gadījumā atsevišķas tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties. Visās pārlūkprogrammās (piem., “Internet Explorer”, “Firefox” u.c.) paredzēta iespēja dzēst sīkfailus. Savu pārlūkprogrammu varat konfigurēt tā, lai tiktu pieņemti visi sīkfaili, noraidīti visi sīkfaili / tiktu paziņots, ka sīkfails tiek lejupielādēts. Savā pārlūkprogrammā sīkfailu iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā. Detalizētākas instrukcijas ir atkarīgas no lietotās pārlūkprogrammas, tās var atrast pārlūkprogrammas rokasgrāmatas izvēlnē. Ja izmantojam vairākas pārlūkprogrammas, iestatījumu parametri jānorāda visās pārlūkprogrammās. Informāciju par to, kā var mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, var atrast, apmeklējot www.aboutcookies.org vai www.allaboutcookies.org.

Tomēr pievēršam uzmanību, ka atsevišķos gadījumos sīkfailu dzēšana var palēnināt sērfošanas ātrumu internetā, ierobežot atsevišķu interneta vietnes funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Mūsu vietnē var būt norādes uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju interneta vietnēm. Pievēršam uzmanību, ka UAB “Ovoko” nav atbildīga par šādu interneta vietņu saturu vai to izmantotajiem privātuma garantēšanas principiem. Tāpēc, ja, nospiežot norādi mūsu interneta vietnē, nonāksiet citās tīmekļa vietnēs, jums būtu atsevišķi jāpainteresējas par to privātuma politiku.

Ja, iepazīstoties ar privātuma politiku, rodas jautājumi, vai interesē cita informācija par UAB “Ovoko” veikto personas datu apstrādi, var vērsties UAB “Ovoko”, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Sazinieties ar mums

UAB “Ovoko”, Žirmūnų g. 70–701, LT-09124, Viļņa Tālr. +370 673 34330 E-pasta adrese: help@rrr.lt