Our customers say

Excellent

4.3 out of 5

Trustpilot

Taisyklės

Sąvokos ir apibrėžimai:

Platforma – interneto svetainė adresu www.rrr.lt, priklausanti UAB „Ovoko“, įmonės kodas 304401253, buveinės adresas: Žirmūnų g. 70–701, LT-09124 Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100010771516, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Paslaugų teikėjas – UAB „Ovoko“, teikianti Platformą Pardavėjams parduoti savo prekes ir Naudotojams bei Pirkėjams pirkti prekes.

Naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, naršantis ir peržiūrintis Platformoje siūlomas prekes. Tiek užsiregistravę, tiek neužsiregistravę lankytojai vadinami Platformos lankytojais.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, nusipirkęs ir turintis teisę gauti Platformoje siūlomas prekes. Pirkėjams priskiriami ir registruoti, ir neregistruoti Platformos naudotojai.

Pardavėjas - juridinis asmuo, parduodantis prekes Platformoje pagal šias naudojimo sąlygas ir atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo įvykdymą.

Paslaugų teikimo sąlygos – adresu https://help.ovoko.com/hc/en-001/articles/6260040188701-TERMS-OF-SERVICE paskelbtos paslaugų teikimo sąlygos.

Naudojimo sąlygos – šios Naudojimo sąlygos, kuriose išdėstytos pagrindinės naudojimosi Platforma sąlygos ir kurios taikomos kiekvienam Naudotojo ir Pirkėjo užsakymui ir apsilankymui Platformoje.

Naudotojo paskyra – paskyra, kurią Naudojas sukuria užpildęs registracijos formą Platformoje.

Privatumo politika – Paslaugų teikėjo patvirtinta politika, kurioje pateikiamos asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo naudojantis Platforma taisyklės.

Grąžinimo politika – Paslaugų teikėjo patvirtinta politika, kurioje pateikiamos Platformoje įsigytų prekių grąžinimo taisyklės.

Paslaugos mokestis – mokestis, taikomas už Paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas.

Platformos naudojimo sąlygos:

1. Kas yra platforma?

1.1. Platforma yra naudotų automobilių dalių Pardavėjus vienijanti elektroninė automobilių dalių duomenų bazė, kurioje galima ieškoti ir įsigyti naudotų automobilių dalių.

1.2. Visos Platformos autorių teisės priklauso Paslaugų teikėjui.

1.3. Paslaugų teikėjas nėra platformoje skelbiamų ir parduodamų prekių savininkas. Prekės priklauso jas parduodantiems Pardavėjams. Nors Paslaugų teikėjas palengvina sandorius, jis negarantuoja prekių kokybės ar tikslios atitikties aprašymui. Pardavėjai yra atsakingi už prekes, kurias jie parduoda.

1.4. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Naudojimo sąlygų nuostatas, teikiamų paslaugų spektrą ir jų apmokestinimą. Naudodamiesi Platforma po joje atliktų pakeitimų, naudotojai automatiškai sutinka su pakeistomis Naudojimo sąlygomis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Visi Platformos naudotojai aiškiai sutinka su visomis šiomis Naudojimo sąlygomis ir privalo jų laikytis. Su visomis ar dalimi šių Naudojimo sąlygų nesutinkantys asmenys neturėtų naudotis Platforma ir joje naršyti.

2.2. Visi Naudotojai gali naršyti, peržiūrėti ir įsigyti Platformoje parduodamas prekes.

2.3. Visi Pirkėjai gali pirkti Platformoje parduodamas prekes.

2.4. Šios Naudojimo sąlygos nustato bendrąsias per Platformą sudaromų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas ir yra neatskiriama šių sutarčių dalis.

3. Naudotojo registracija Platformoje

3.1. Kad būtų patogiau naudotis Platforma, Naudotojas gali susikurti Naudotojo paskyrą Platformoje užpildydamas elektroninę registracijos formą.

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti registraciją, kurią galima rasti adresu https://rrr.lt/user/register, užblokuoti Naudotojo paskyrą ir atsisakyti teikti paslaugas Naudotojui, jei Naudotojas pateikė neteisingą ar netikslią informaciją arba jei Paslaugų teikėjas turi pagrindo manyti, kad Naudotojo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

3.3. Paslaugų teikėjas taip pat gali imtis šių veiksmų sukčiavimo, įtariamo sukčiavimo, Naudojimo sąlygų pažeidimo ar kitų šių Naudojimo sąlygų nesilaikymo atvejais.

3.4. Naudotojai atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir Platformoje atliekamus veiksmus.

4. Pirkėjo ir Naudotojo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes Platformoje šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą vadovaudamasis šiomis Naudojimo sąlygomis.

 • 4.2.1. Pirkėjas gali atšaukti užsakymą tik tuo atveju, jei Pardavėjas dar nėra išsiuntęs užsakymo per pasirinktą siuntimo paslaugų teikėją. Kad atšauktų užsakymą, Pirkėjas turi susisiekti su Paslaugų teikėju adresu [email protected].

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes pagal šiose Naudojimo sąlygose numatytą Grąžinimo politiką.

4.4. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Naudojimo sąlygose, Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

4.5. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Paslaugų teikėjas.

4.6. Naudotojas turi teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.

4.7. Naudotojas neturi teisės reikalauti Paslaugų teikėjo, o Paslaugų teikėjas neprivalo ištaisyti ir (arba) pakeisti jau pateiktose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų duomenų. Naudotojas turi tiesiogiai paprašyti Pardavėjo ištaisyti ir (arba) pakeisti duomenis jau pateiktose PVM sąskaitose faktūrose.

4.8. Naudotojas turi kitas teises, numatytas šiose Naudojimo sąlygose, Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

5. Naudotojo, Pirkėjo ir Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Vadovaujantis šiomis Naudojimo sąlygomis, Naudotojas privalo:

 • 5.1.1. neperduoti Naudotojo paskyros ar jos prisijungimo duomenų trečiosioms šalims;
 • 5.1.2. jokiais savo veiksmais nekelti pavojaus Platformos ir jos duomenų bazių saugumui;
 • 5.1.3. nekopijuoti Platformos paslaugų;

5.2. Pagal šias Naudojimo sąlygas Naudotojas privalo:

 • 5.2.1. įvykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Naudojimo sąlygų ir visų taikytinų teisės aktų.
 • 5.2.2. nepažeidinėti jokių teisinių nuostatų, trečiųjų šalių teisių ar Naudojimo sąlygų;
 • 5.2.3. prieš įsigydamas prekę atidžiai perskaityti visą pateiktą informaciją apie parduodamą prekę, jos aprašymą, galutinę kainą ir visus taikomus papildomus mokesčius;
 • 5.2.4. sumokėti visą Platformoje užsakomos prekės kainą pateikdamas užsakymą ir atlikdamas atsiskaitymo etapo puslapyje nurodytus veiksmus;
 • 5.2.5. vykdyti kitus Pirkėjo įsipareigojimus vadovaujantis Naudojimo sąlygomis, Privatumo politika ir visais taikytinais teisės aktais.

5.3. Vadovaujantis šiomis Naudojimo sąlygomis, Pardavėjas privalo:

 • 5.3.1. parduoti tik teisėtai įsigytas, kokybiškas prekes, atitinkančias jų aprašymą;
 • 5.3.2. prisiimti visą atsakomybę už prekių kokybės trūkumus;
 • 5.3.3. vykdyti kitas Pardavėjui šiomis Naudojimo sąlygomis, Privatumo politika, Paslaugų teikimo sąlygomis ir visais taikytinais teisės aktais nustatytas pareigas.
 • 5.3.4. sumokėti savo gyvenamoje šalyje taikomus mokesčius ir kitas rinkliavas.

6. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai ir teisės

6.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

 • 6.1.1. suteikti Naudotojui galimybę naudotis Platforma;
 • 6.1.2. tvarkyti Naudotojo asmens duomenis tik šiose Naudojimo sąlygose, Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose numatyta tvarka;
 • 6.1.3. pateikti Pirkėjo užsakytas prekes ir padėti priimti Pirkėjo grąžintas prekes pagal šių Naudojimo sąlygų nuostatas.

6.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

 • 6.2.1. keisti arba įvesti naujus atsiskaitymo ir pristatymo būdus bei naujus mokesčius;
 • 6.2.2. keisti Naudojimo sąlygų nuostatas, teikiamų paslaugų spektrą ir jų apmokestinimą. Naudodamiesi RRR.LT po joje atliktų pakeitimų, naudotojai automatiškai sutinka su pakeistomis Naudojimo sąlygomis.
 • 6.2.3. nepriimti Pirkėjo grąžintų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Naudojimosi sąlygose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7. Prekių užsakymas, pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas

7.1. Užsakydamas prekes Platformoje, Pirkėjas privalo pateikti tinkamam užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis.

7.2. Prekes Platformoje gali užsisakyti registruoti ir neregistruoti Pirkėjai.

7.3. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaroma, kai Pirkėjas, pasirinkęs norimą įsigyti prekę ir įdėjęs ją į pirkinių krepšelį, užbaigia užsakymą ir pasirenka bei patvirtina mokėjimo būdą.

7.4. Visos pirkimo–pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Paslaugų teikėjo duomenų bazėje.

8. Mokėjimo tvarka

8.1. Įsigydamas prekes Platformoje, Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 • 8.1.1. per elektroninį banką;
 • 8.1.2. kitais Platformoje nurodytais būdais.

9. Atsakomybės apribojimas

9.1. Paslaugų teikėjas nepareiškia ir (arba) negarantuoja, kad Platformos ir (arba) Platformoje teikiamų paslaugų veikimas bus tinkamas, savalaikis, nepertraukiamas, be klaidų, kokybiškas ar vispusiškas ir kad nesukels jokių neigiamų pasekmių jums ar bet kuriai trečiajai šaliai. Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už jokius Platformos turinio neatitikimus, netikslumus ar klaidingumą, įskaitant informaciją apie prekes ir jų aprašymą, taip pat iš to kilusias neigiamas pasekmes jums ar trečiosioms šalims.

9.2. Įstatymais leidžiama apimtimi Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už bet kokią žalą ir (arba) nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to, kad naudojatės Platforma ir (arba) paslaugomis, nesvarbu, ar Paslaugų teikėjas buvo informuotas apie tokią žalą arba tokios žalos galimybę, ar ne. Naudodamiesi Platforma ir (arba) paslaugomis, sutinkate, kad toks apribojimas būtų taikomas visam Platformos naudojimui, paslaugoms ir turiniui. Jei Paslaugų teikėjo atsakomybė už žalą negali būti visiškai apribota ir Paslaugų teikėjas negali būti atleistas nuo atsakomybės vadovaujantis taikytinais teisės aktais, iš šių Naudojimo sąlygų kylanti Paslaugų teikėjo atsakomybė jums ir (arba) trečiosioms šalims neviršys 500 EUR sumos.

9.3. Jūs esate atsakingi už bet kokią žalą, kuri buvo padaryta ar gali būti padaryta Paslaugų teikėjui ir (arba) trečiosioms šalims dėl jūsų naudojimosi Platforma ir (arba) paslaugomis. Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, įsipareigojimo jums sumokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kuriuos nuostolius, žalą ar kitas išlaidas, atsirandančias dėl jūsų naudojimosi Platforma ir (arba) paslaugomis.

9.4. Paslaugų teikėjas netikrina, nepatvirtina ir neprisiima jokios atsakomybės už Pardavėjų per Platformą reklamuojamų, parduodamų arba pristatomų prekių kokybę, saugumą naudoti, teisėtumą ar kitus aspektus. Visi sandoriai Platformoje sudaromi tiesiogiai tarp Pirkėjų ir Pardavėjų. Todėl Paslaugų teikėjas nėra Pirkėjų ir Pardavėjų pirkimo–pardavimo sandorių šalis ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, nuostolius, sąnaudas ar išlaidas, kurias Pirkėjai gali patirti dėl įsigytų nekokybiškų, jų netenkinančių ar reikalavimų neatitinkančių prekių, kurias Pardavėjai parduoda per Platformą.

10. Grąžinimo politika

10.1. Paslaugų teikėjas taiko pinigų grąžinimo garantiją visoms prekėms per 14 dienų nuo prekių gavimo. 14 dienų pinigų grąžinimo garantija pradedama taikyti kitą dieną po užsakymo pristatymo.

10.2. Grąžinimo sąlygos:

 • 10.2.1. Pirkėjas inicijuoja grąžinimo procesą užpildydamas Platformos skiltyje „Grąžinimas“ pateiktą grąžinimo formą ir nurodydamas pageidaujamą grąžinimo būdą arba pateikęs prašymą grąžinti pinigus per savo Naudotojo paskyrą.
 • 10.2.2. Jei Pirkėjas grąžina prekes užsakęs ne Platformoje pasirinkto siuntimo paslaugų teikėjo paslaugą (-as), Paslaugų teikėjas neatsako už Pirkėjo pasirinktos siuntimo paslaugos išlaidas.
 • 10.2.3. Prekių grąžinimo paslauga neteikiama Graikijoje ir Kroatijoje.

10.3. Grąžinamos prekės turi būti nesugadintos ir neišardytos.

10.4. Pirkėjui grąžinus tik dalį užsakymo, Paslaugų teikėjas pasilieka teisę negrąžinti Paslaugų mokesčio.

10.5. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo:

 • 10.5.1. nufotografuoti prekes ir originalią pakuotę, kurioje prekės buvo gautos ir siunčiamos grąžinimui;
 • 10.5.2. grąžinti prekę tokios pat būklės ir prekinės išvaizdos originalioje pakuotėje, jei ši yra tinkama naudoti pagal pasirinkto siuntimo paslaugų teikėjo reikalavimus, arba užtikrinti pagal jo reikalavimus tinkamą pakuotę;
 • 10.5.3. pristatyti prekes į Pardavėjo sandėlį tiesiogiai arba per kurjerių tarnybą.

10.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Naudojimo sąlygose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Tokiu atveju Pirkėjas gali pateikti prašymą jam grąžinti šias prekes per 7 dienas nuo Pardavėjo atsisakymo priimti grąžinamas prekes datos.

10.7. Pinigų grąžinimo garantija grąžinant prekes netaikoma išlaidoms, viršijančioms visą konkretaus užsakymo ir pristatymo sumą.

11. Prekių pristatymas

11.1. Visa adreso informacija turi būti rašoma lotyniškomis raidėmis.

11.2. Užsakydamas prekes Platformoje, Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių pristatymo būdų:

 • 11.2.1. pristatymas į namus;
 • 11.2.2. pristatymas į siuntų atsiėmimo punktą;
 • 11.2.3. atsiėmimas Pardavėjo nurodytoje vietoje.

11.3. Prekes priimti arba atsiimti gali tik užsakymą pateikęs asmuo arba galiojantį asmens tapatybės dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą) galintis pateikti asmuo, kuris buvo nurodytas pateikiant užsakymą.

11.4. Jei Pirkėjas pasirenka pristatymo į namus paslaugą, jis įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

11.5. Jei Pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimo pasirinktame siuntų pristatymo punkte paslaugą:

 • 11.5.1. Pirkėjas gali atsiimti siuntinį su užsakytomis prekėmis bet kuriuo laiku siuntų pristatymo punkte per pasirinkto siuntų pristatymo paslaugų teikėjo nustatytą laikotarpį;
 • 11.5.2. Pirkėjui neatsiėmus siuntos per siuntimo paslaugų teikėjo nustatytą laikotarpį ji grąžinama Pardavėjui. Pinigai Pirkėjui bus grąžinti, kai Pardavėjas patvirtins grąžinimą.

11.6. Prekių pristatymas į užsienio šalis:

 • 11.6.1. Prekės pristatomos į Airiją, Austriją, Belgiją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Čekijos Respubliką, Daniją, Estiją, Graikiją, Islandiją, Ispaniją, Italiją, Kroatiją, Latviją, Lenkiją, Liuksemburgą, Norvegiją, Nyderlandus, Portugaliją, Prancūziją, Rumuniją, Serbiją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Švediją, Vengriją ir Vokietiją. Gali būti atvejų, kai Paslaugų teikėjas neturi galimybės pristatyti prekių į konkrečią šalį dėl logistinių ar kitų priežasčių. Paslaugų teikėjas dės visas pastangas, kad apie tai informuotų Naudotoją ir, jei įmanoma, ieškos alternatyvių sprendimų.
 • 11.6.2. Pristatymas į salas ir kitas sunkiai pasiekiamas vietoves, kaip kiekvienu konkrečiu atveju nustato tik Paslaugos teikėjas, negalimas.

11.7. Gavęs arba patikrinęs siuntą Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti kurjeriui arba siuntų pristatymo tarnybai apie bet kokius pakuotės pažeidimus ir paprašyti surašyti pakuotės pažeidimo protokolą bei jį užpildyti. Tada Pirkėjas turi susisiekti su Paslaugų teikėju ir informuoti jį apie pakuotės pažeidimus bei užpildyti pranešimą apie žalą.

11.8. Pirkėjas, negavęs siuntos per 20 dienų nuo jos išsiuntimo, turėtų nedelsdamas apie tai pranešti Paslaugų teikėjui. Jei Pirkėjas nepraneša Paslaugų teikėjui apie negautą siuntą per 30 dienų nuo siuntos išsiuntimo, prarastos siuntos atveju Pirkėjui pinigai negrąžinami.

12. Intelektinės nuosavybės apsauga

12.1. Visos teisės į Platformą ir joje pateikiamus darbus bei kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, reklamjuostes ir visus kitus dizaino elementus komercinio naudojimo tikslais ar kitais teisėtus interesus pažeidžiančiais būdais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šių Naudojimo sąlygų įgyvendinamą ir aiškinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

13.2. Visi dėl šių Naudojimo sąlygų įgyvendinimo kylantys nesutarimai sprendžiami derybomis.

13.3. Kilus nesutarimams, ginčas sprendžiamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nustatyta tvarka (www.vvtat.lt; el. paštas: [email protected]; tel. +370 526 26 751; faks. +370 527 91 466) interneto svetainėje www.vvtat.lt arba Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos regioniniuose skyriuose.

Taisyklių redakciją galiojusią iki 2024-06-30 galite rastičia